StreetSmart

Helping the homeless

Om iets terug te doen voor de stad waarin wij als bedrijf opereren zetten wij ons ieder jaar met de feestdagen in voor een goed doel dat de leefbaarheid in Amsterdam verbetert. Dit jaar hebben we voor StreetSmart gekozen.

​StreetSmart is een initiatief van Amsterdamse horeca-ondernemers. Bijna honderd Amsterdamse ondernemers hebben de handen ineengeslagen om mensen te helpen die op straat dreigen terecht te komen. In de maanden november-december vragen zij in hun restaurants gasten 1 euro extra om dreigende dakloosheid te voorkomen en armoede aan te pakken. Blue Boat steunt dit jaar dit mooie initiatief – onze ober zal aan boord vragen of hij een euro aan de rekening mag toevoegen. Hiervan gaat 100% naar het goede doel, alle overhead kosten worden betaald door sponsoren & zorgorganisatie HVO Querido. StreetSmart vraagt deze bijdrage bewust aan de bezoekers van de deelnemende bedrijven om het steeds groter wordende probleem van armoede en dak- en thuislozen zichtbaarder te maken.

Wat doet Blue Boat zelf?

Uiteraard doet Blue Boat ook een bijdrage aan StreetSmart. Deelnemende restaurants verzorgen maaltijden voor gezinnen onder de armoedegrens – Blue Boat verzorgt deze december stamppot vaarten voor de bezoekers van de nachtopvang.

Hoe wordt de opbrengst van StreetSmart besteed?

  • Groenten en fruit voor gezinnen in nood, gezinnen die in ernstige financiële problemen terecht zijn gekomen en onvoldoende geld hebben voor een verantwoorde maaltijd en voor  dak- en thuislozen
  • Dinners voor gezinnen die onder de armoedegrens leven in de aangesloten restaurants
  • Werkervaring voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij een StreetSmart restaurant

Bezoek de StreetSmart website voor meer informatie.